วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

TECHNO - MARKET

Techno - market
เทคโนโลยีกับสังคมแห่งการเรียนรู้

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เราได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงาน TECHNO SHOWCASE ซึ่งจัดที่ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รูปแบบของงานเป็นไปทางด้านการศึกษา โดยให้ความสำคัญไปที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจกันอย่างมาก       บรรยากาศภายในงานจะจัดเป็นซุ้ม แต่ละซุ้มก็จะมีแหล่งความรู้ที่แตกต่างกันออกไปและมีสิ่งที่น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจหลายอย่างมาก อารมณ์แบบตลาดนัดวิชาการ 555 แต่เป็น “ตลาดนัดเทคโนโลยี” แทนที่มีสินค้าในรูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ เข้ามาแทนสะส่วนใหญ่ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก ถ้าจะถามว่าชื่นชอบซุ้มไหนมากที่สุด ขอตอบเลยว่าซุ้ม TECH FOR TEACH เป็นซุ้มเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน       เพราะอะไรจึงชอบซุ้มนี้ ? เพราะรู้สึกว่าการผลิตสื่อไปประกอบในชั้นเรียนนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันซึ่งเป็น “สังคมยุคการเรียนรู้” ทุกคนต่างต้องการรับข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากแต่ช่องทางกลับมีไม่เพียงพอสำหรับทุกคน จึงต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องการผลิตสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของคนจำนานมาก


       “สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการซึ่งถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติจากผู้สอน หรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้”       สื่อนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เข้าใจตรงกันและถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการ รวมไปถึงสื่อยังเป็นตัวกลางให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วย ทำให้ครูได้เรียนรู้เด็ก ในทางกลับกันนักเรียนก็จะเกิดความไว้วางใจครู
       เราจะขอยกตัวอย่างสื่อประกอบการสอน เช่น มีหนังสือเล่มหนึ่งตรงกลางจะเป็น จิ๊กซอของแผนที่แต่ละทวีปที่ให้นักเรียนไปต่อให้ถูกต้องและข้างๆเมื่อเปิดไปแต่ละหน้าก็จะเป็นความรู้เกี่ยวทวีปนั้นๆไป (เหมาะกับครูสังคมอย่างเรามาก อยากขอกลับบ้าน) หรือจะเป็นบันไดจรวดตะลุยอวกาศ ที่ชวนนึกย้อนวันวานสมัยนั่งเล่นเกมส์บันไดงูกับเพื่อนข้างบ้าน 555 ซึ่งกติกาก็คล้ายๆกับเกมส์บันไดงูที่เล่นสมัยเด็กๆ แต่ถ้าเดินไปช่องที่มีรูปเครื่องหมายคำถาม ( ? ) ก็ต้องตอบคำถามที่กำหนดไว้ให้ได้ เป็นต้น       สุดท้ายเราคิดว่านิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ล้วนเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราและคนอื่นๆที่ได้เข้ามาชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่อยู่ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมให้ผ่าน !!!! ชอบๆๆๆๆ อยากให้ปีหน้าจัดงานที่มีสาระความรู้เช่นงานนี้ต่อและทำไปเรื่อยๆ นับว่าเป็นวิทยาทานแก่นิสิตและผู้คนในสังคมต่อไป...

ที่มา : งานนิทรรศการ “TECHNO SHOWCASE” ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 15 สิงหาคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น